forum vänersborg

Vår styrelse

Peter Nordquist
Ordförande

Martin Vesterlund
Vice ordförande

Peter Sahlsten
Kassör

Bergstrand och Sahlsten

Karolin Olsson
Sekreterare

Trenova Fastigheter

Thore Johansson
Ledamot

Thores Däck

Petra Ohldin-Lampinen
Ledamot

Fastighetsägarna

Carina Karlsson
Ledamot

Elins Inspiration

Anna Wallström
Suppleant

Nya Skor

Mia Dahlén
Adjungerad

Forum Vänersborg

Stefan Leijon
Adjungerad

Vänersborgs Kommun

Maria Engström-Weber
Adjungerad

VISIT Thn-Vbg

Andreas Knutsson
Adjungerad

Vänersborgs Kommun

Jill Stor
Adjungerad

Vänersborgs Kommun

X