forum vänersborg

Fokusgrupper

Låt oss bygga framtidens Vänersborgs tillsammans

Forum Vänersborg har valt att jobba med ett antal fokusområden. Syftet med respektive grupp är att underlätta för företagandet och föreningslivet i vår stad samt samhällsbyggandet – allt som helt enkelt bygger det goda livet. Vi tror att arbeta på detta sätt bidrar till att skapa engagemang, gemenskap och känslan av att mina åsikter är viktiga.

Forum Vänersborg har en god relation med kommunens tjänstemän och politiker, så de förslag som jobbas fram i grupperna hamnar alltid hos rätt person. Vi agerar även som remissinstans till kommunen när detta önskas.

Låt oss bygga framtidens Vänersborg tillsammans – du är väl med!

Föreningsliv

Charlotte Österman,
charlotte.osterman@telia.se

Läs mer om föreningsliv >

Brålanda

Thore Johansson,
thore@thoresdack.se

Läs mer om Brålanda >

Trestad Center

Johan Carlén,
jo.ca@telia.com

Läs mer om Trestad Center >

Fastighetsägare

Peter Sahlsten,
peter@sahlstensfastigheter.se

Läs mer om fastighetsägare >

Vargön

Mia Dahlén,
mia@forumvanersborg.se

Läs mer om Vargön >

Event, PR och Webb

Mia Dahlén,
mia@forumvanersborg.se

Läs mer om Event, PR och webb >

Centrum

Carina Karlsson,
carina60@telia.com

Läs mer om centrum >

Holmängen

Peter Sahlsten,
peter@sahlstensfatigheter.se

Läs mer om Holmängen >

Vänersborgs Stadskärna

Mia Dahlén,
mia@forumvanersborg.se

Läs mer om Vänersborgs Stadskärna >

Framåt, nära och reko för småstadskommunen Vänersborg

Forum Vänersborg är en samverkansplattform för företag, föreningar, fastighetsägare och kommun som med gemensamma krafter driver ett framgångsrikt och välmående Vänersborg framåt.

Vi jobbar med utbildning, lobbyverksamhet, inspiration och event.

X