forum vänersborg

Fokusgrupper

Låt oss bygga framtidens Vänersborgs tillsammans

Forum Vänersborg har valt att jobba med ett antal fokusområden. Syftet med respektive grupp är att underlätta för företagandet och föreningslivet i vår stad samt samhällsbyggandet – allt som helt enkelt bygger det goda livet. Vi tror att arbeta på detta sätt bidrar till att skapa engagemang, gemenskap och känslan av att mina åsikter är viktiga.

Forum Vänersborg har en god relation med kommunens tjänstemän och politiker, så de förslag som jobbas fram i grupperna hamnar alltid hos rätt person. Vi agerar även som remissinstans till kommunen när detta önskas.

Låt oss bygga framtidens Vänersborg tillsammans – du är väl med!

Föreningsliv

Charlotte Österman,
charlotte.osterman@telia.se

Läs mer om föreningsliv >

Brålanda

Christina Milén Jacobsson,
cmj@telia.com

Läs mer om Brålanda >

Trestad Center

Johan Carlén,
johan.carlen@centralen.se

Läs mer om Trestad Center >

Fastighetsägare

Ulf Magnusson,
ulf@detrem.se

Läs mer om fastighetsägare >

Vargön

Hermann Thorleifsson,
hermann@istak.se

Läs mer om Vargön >

Event, PR och Webb

Mia Dahlén,
mia@vanersborg.nu

Läs mer om Event, PR och webb >

Centrum

Lennart Blomberg,
lennartblomberg_5@hotmail.com

Läs mer om centrum >

Holmängen

Peter Sahlsten,
peter@sahlstensfatigheter.se

Läs mer om Holmängen >

Vänersborgs Stadskärna

Malin Karlsson,
Malin@vanersborg.nu

Läs mer om Vänersborgs Stadskärna >

Tillsammans för ett bättre Vänersborg

Forum Vänersborgs är en paraplyorganisation med en vision om att vår stad ska bli hållbar i alla delar genom livet. 

X