Forum Vänersborgs integritetspolicy

Vår webbplatsadress är: https://forumvanersborg.se/

Så behandlar Forum Vänersborg dina personuppgifter

Det är viktigt för oss på Forum Vänersborg att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina uppgifter, och är därför öppna med vilka uppgifter vi samlar in och behandlar. Vi vill härmed informera dig om behandlingen av dig/ditt företags/fin förenings uppgifter i samband med ditt medlemskap i Forum Vänersborg. Vi behöver behandla dina uppgifter för att du skall kunna vara medlem i Forum Vänersborg.

Vem är ansvarig för behandlingen av dina uppgifter

Forum Vänersborgs styrelse är ansvarig för att det finns en korrekt utformad integritetspolicy som stödjer GDPR’s bestämmelser, men det är våra verksamhetsutvecklare som ser till att denna policy efterföljs. Har du frågor som rör behandlingen av just dina person och företagsuppgifter, så tveka inte att kontakta någon av våra verksamhetsutvecklare. Du kan också skicka ett mail till: info@forumvanersborg.se

Vilka personuppgifter samlar Forum Vänersborg in, lagrar och vart är dom synliga

I samband med att ditt företag/förening ansöker om medlemskap i Forum Vänersborg, så godkänner du samtidigt vår integritetspolicy. De person- och företagsuppgifter som Forum Vänersborg samlar in gör vi för att kunna informera om vår verksamhet samt inbjudningar till olika möten, utbildningar och evenemang.

De uppgifter vi samlar in är:

  • Företags- föreningsnamn
  • Namn på kontaktperson
  • Telefonnummer till förening/företag
  • E-post adress
  • Besöksadress till företaget/föreningen
  • Fakturaadress

De platser som dina uppgifter sparas på är ett medlemsregister som finns på Forum Vänersborgs kontor, vår websida: www.vanersborg.nu (begränsade uppgifter) och i vårt mejlutskicks-system, e-marketeer. Din mejladress sparas dessutom i verksamhetsutvecklarnas mejlklient.

Om du inte är medlem i Forum Vänersborg utan anmäler dig till något av våra projekt/evenemang som vi anordnar så bekräftar du med din bokning även att vi spar dina person- och företags/förenings information på separata listor som är kopplade till respektive projekt/evenemang. Dessa listor finner du endast hos Forum Vänersborgs verksamhetsutvecklare.

Därför behandlar vi dina personuppgifter

En av förutsättningarna för att Forum Vänersborg skall kunna fullfölja sitt uppdrag samt service till sina medlemmars, så behöver vi registrera uppgifter om dig/ditt företag/din förening. Med uppdrag menas bedriva rekrytering av nya medlemmar, fakturering, utskick av utbildningar och kallelser av möten mm. Förutom detta så är vårt nätverk till för att förena och göra saker tillsammans och med det är det viktigt för Forum Vänersborg att kunna erbjuda både dig och andra möjlighet till kontakter.

Vilken laglig grund har vi för att behandla dina personuppgifter

Forum Vänersborgs styrelse och verksamhetsutvecklarna behandlar främst dina personuppgifter för att uppfylla sina skyldigheter till sig som medlem och för att kunna fullfölja det angivna uppdrag som sätts av styrelsen, kommun, fastighetsägarna och medlemmarna varje år. För övrigt behandlar Forum Vänersborg dina uppgifter för att kunna bistå med bra service till sina medlemmar.

Utlämnandet av dina personuppgifter

Den totala medlemsförteckningen har Forum Vänersborgs styrelse samt verksamhetsutvecklarna tillgång till. Forum Vänersborg har i sitt uppdrag att förena närings- och föreningsliv, fastighetsägare och kommun. Med det uppdraget som grund, så kan man som medlem i Forum Vänersborg få ta del av en begränsad medlemsförteckning. Den information som går ut om dig/ditt företag/förening till övriga medlemmar är: Företag/förening, kontaktperson, mejladress och telefonnummer.

Till övriga samarbetspartners lämnas inga medlemsförteckningar ut, och de utskick och kontakter som önskas görs genom Forum Vänersborgs verksamhetsutvecklare.

Så här behandlar vi de fotografier som tas i samband med våra events

På samtliga våra evenemang, möten, utbildningar eller förekommer det fotografering som kan komma att användas i marknadsföringssyfte, både på websida, socialamedier mm. När du anmäler dig till något arrangemang anordnat av oss så godkänner du även att vi får fotografer. Påminnelse om denna information kommer i samband med inbjudan till varje event. Vi publicerar mycket sällan bilder med namn, och aldrig med kontaktuppgifter. Dessa bilder sparas av Forum Vänersborgs verksamhetsutvecklare. Önskar du att bilderna på dig/ditt företag/din förening skall plockas bort så kontakta någon av verksamhetsutvecklarna.

Dina rättigheter

Som medlem i Forum Vänersborg har du rätt till att dina uppgifter ändras, blockera eller raderas ifrån våra medlemslistor. Notera att vid radering så upphör ditt medlemskap i Forum Vänersborg.

Du kan när som helst kontakta Forum Vänersborgs verksamhetsutvecklare om du inte längre vill ha några utskick ifrån oss alternativt avregistrera dig själv via länken som kommer med utskicket

Om du är missnöjd med hur Forum Vänersborg hanterar dina person- och företag/föreningsuppgifter så framför dessa i första hand till Forum Vänersborgs verksamhetsutvecklare. Känner du att du fortfarande inte är nöjd med hur det sköts så kontakta direkt myndigheten Datainspektionen.

Vi använder Cookies på vår hemsida

När du besöker vår hemsida eller någon av dess undersidor, kan vi komma att lagra viss information på din dator i form av “cookies”. Vi använder cookies för statistiska ändamål. Vi använder också cookies för att hindra besökare från att se samma pop-up ruta flera gånger. Cookien innehåller ingen personlig information, utan den identifierar bara den enhet/apparat som du använder med din webbläsare.

Genom att besöka och använda denna hemsida och tillåta cookies genom inställningarna i din webbläsare godkänner du vår användning av cookies. Om du inte vill godkänna vår användning av cookies behöver du stänga av funktionen för tillåtande av cookies i dina webbläsarinställningar. Om du inte tillåter cookies kan det hända att hemsidan inte fungerar som avsett. Exempelvis kommer cookiebannern alltid att visas när du besöker sidan.

Om du inte godkänner cookies behöver du ändra inställningar för cookies i din webbläsare. Vanligtvis hittar du dessa inställningar under menyn för “val” eller ”preferenser” i din webbläsare. Du kan ta bort cookies som har sparats på din dator. Hur du gör det beror på vilken typ av webbläsare du använder.

Rutiner vid dataintrång

Forum Vänersborg rapporterar vid upptäckt av dataintrång till datainspektionen, inom 72 timmar, allt enligt GDPR’s bestämmelsen

Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter

Kontakta någon av verksamhetsutvecklarna på Forum Vänersborg på telefon eller mail: info@forumvanersborg.se

X