VÅRA PROJEKT

Double Cup

Double Cup

Januari 2016 startade projektet DoubleCup i Trollhättan. I korta drag innebär projektet att en person på en arbetsplats bjuder in en nyanländ person till ett personligt möte över en kopp kaffe. Detta i syfte att bidra till en bättre inkludering av nyanlända. Bakom projektet står flera samarbetspartners såsom Arbetsförmedlingen, det lokala näringslivet och Trollhättans Stad. I oktober 2016 beviljades Trollhättans Stad av Västra Götalandsregionen medel för en spridning av projektet. Detta öppnade upp möjligheten för Vänersborg att både få process- och administrativt stöd vad gäller kontakt med intresserade företagare och under 2017 har konceptet prövats i Vänersborg och ska fortsätta under år 2018.

Syfte & mål med projektet

Det övergripande målet med DoubleCup är att nyanlända ska få ett varmt välkomnande av näringslivet. Det kvalitativa målet är att bidra till en positiv samhällsutveckling genom att minska strukturell diskriminering, underlätta rekrytering för arbetsplatser och att nyanlända ska komma arbetsmarknaden närmare. Det skapas ett enormt nätverk av alla de möten som sker som inte går att påvisa i kortsiktiga resultat men som stärker både individerna, näringslivet och platsen. Syftet med DoubleCup är att vara en uthållig plattform för att skapa positiva, välkomnande och kvalitativa möten mellan människor med avstamp i den efterfrågan och de utmaningar som finns hos näringslivet. Genom att använda näringslivet för att ge en bild av det svenska samhället och möjligheterna som finns här hoppas projektet kunna bidra till en välkomnande atmosfär som underlättar för den nyanlände att hitta sitt sammanhang. Alla de möten som DoubleCup möjliggör mellan arbetsplatser och nyanlända eller asylsökande bidrar till att skapa bättre förutsättningar och förståelse för de möjligheter som våra asylsökande och nyanlända är för verksamheterna.

Tillsammans för ett bättre Vänersborg

Forum Vänersborgs är en paraplyorganisation med en vision om att vår stad ska bli hållbar i alla delar genom livet. 

X