14–25 augusti kommer ett antal väggar runt om i kommunen att förvandlas till konstprojekt med muralmålningar av internationellt kända konstnärer. Bakom projektet står organisationen ARTSCAPE och Forum Vänersborg, med hjälp från Fastighetsägarna, Nordsjö Färg och Vänersborgs kommun. Syftet är att inspirera och lyfta fram konsten i den offentliga miljön.

  • Intresset för gatukonst är stort och även om vi gör detta främst för vänersborgarna så vet vi av erfarenhet att målningarna kommer att locka besökare såväl nationellt som internationellt, säger Daniel Wakeham, grundare av Artscape.

Vänersborgsbostäder, Vänersborgshem och BA Johansson Fastighetsförvaltning är några av de som upplåter utvalda väggar för projektet och det är just fastighetsägare som står för större delen av finansieringen, förklarar Petra Ohldin-Lampinen som är näringspolitiskt ansvarig för Fastighetsägarna.

  • Alla stadskärnor genomgår ständiga förändringar och strukturomvandling, Vänersborgs stadskärna är inget undantag. Det viktiga i dessa tider när stadskärnan prövas är att fortsatt utveckla inslag som driver flöden av besökare till platsen, som kultur- och konstinslag gör. Det ger i sin tur ett större underlag och efterfrågan för de kommersiella verksamheterna, samt bidrar till tryggheten. Fastighetsägarna som till störst del finansierar dessa muralmålningar i Vänersborg, är också de som möjliggör än mer attraktiva och levande platser. Det kommer inte bara gynna handeln, besöks- och restaurangnäringen lokalt, utan hela Vänersborg och Vänersborgarna under många år framöver.

Den ideella föreningen Artscape bildades i Malmö för nio år sedan, för att inspirera människor och främja offentlig konst för alla, som en motvikt till all reklam som finns i stadsmiljöerna. Sedan dess har 196 väggmålningar i 40 kommuner skapats och Artscape måste numera tacka nej till förfrågningar. Nu står Vänersborgs kommun på tur och konceptet bakom väggmålningarna blir en kombination av olika kreativa perspektiv:

  • Det kan beskrivas lite som viskleken, förklarar Martin Vesterlund, vice ordförande för Forum Vänersborg. Berömda målningar som är bekanta för många presenteras för utvalda skribenter med lokal förankring. De skriver en text om var sitt konstverk, en text som sedan tolkas av konstnären och används som underlag för väggmålningen – utan att veta vilket konstverk som är förlaga.

Vilka skribenter, konstnärer och väggar som det handlar om presenteras löpande fram till augusti. Under tiden som väggmålningarna växer fram kommer det pågå pop-up-aktiviteter på utvalda platser och själva invigningen genomförs fredag 25 augusti med konstnärssamtal och presentation av projektet.

  • Det här är ett jättehäftigt projekt som garanterat kommer att sätta Vänersborg på konstkartan, säger Petra Arlebo, verksamhetsutvecklare för Forum Vänersborg.

ARTSCAPE 2023 VÄNERSBORG:

Artscape, Forum Vänersborg, Vänersborgsbostäder, Vänersborgshem, B.A. Johansson Fastighetsförvaltning, Västra Götalandsregionen, Nordsjö Färg, Frida Fastigheter, Italienska Kulturinstitutet, Vänersborgs kommun, Odd Fellow Orden, Bergstrand & Sahlsten, Fastighetsägarna, Vänersborgs Söners Gille, Odelius Fastigheter och Vänersborgs konsthall. Följ projektet på https://artscape.se/festivals/vanersborg

Kontaktpersoner:

Daniel Wakeham, Grundare Artscape: 073-683 99 22

Martin Vesterlund, Vice ordförande Forum Vänersborg: 0728-58 64 75

Petra Arlebo, Verksamhetsutvecklare Forum Vänersborg: 0733-56 56 86

Petra Olhdin-Lampinen, Näringspolitiskt ansvarig Fastighetsägarna: 0709-55 60 45

Åsa Johansson, Kommunikatör Vänersborgsbostäder: 0733-35 85 05

Sandra Björkstrand, Kommunikatör Vänersborgs kommun: 0720-83 89 91

 

 

 

Share This
X