Vänersborg får medel från Tillväxtverket
Vänersborgs kommun får 2 250 000 kronor från Tillväxtverket för att tillsammans med näringslivet satsa på hållbar plats- och destinationsutveckling. 
Av 150 olika projekt som sökte medel från Tillväxtverket, var det bara 12 som beviljades. Och Vänersborg var en av dem.  Projektet startar omgående och pågår till och med april 2022. Förutom Forum Vänersborg finns Vänersborgs Kommun, Fastighetsägarna GFR, Visit Trollhättan/Vänersborg, Gröna Klustret och Stiftelsen Tryggare Sverige med som samverkanspartners i ansökan.
 
Tillväxtverket skriver bland annat i sin motivering:
Projektet tar ett stort grepp på utvecklingen av Vänersborgs stadskärna, inklusive kopplingen mellan innerstaden och besöksnoder belägna längre ut. Ansökan har ett brett målgruppsperspektiv: turister, boende, verksamma, dagbesökare. Detta avspeglas också i de utvalda arbetsområdena som bland annat ska hantera gestaltning och trafik, trygghet, besöksdrivande verksamheter, lokal mat, fastighetssamverkan samt aktiviteter, evenemang och kultur.

Samarbeta tillsammans
Vänersborgs kommun är utvald av 150 ansökta projekt. Medlen ger Tillväxtverket för att man ser projektets uppbyggnad och innehåll som intressant.  
Kommun, näringsliv, föreningar och organisationer ska genom kontinuerlig dialog och gemensamma insatser skapa attraktion kring att leva och verka i Vänersborg. 

– Det är väldigt roligt att Vänersborg blivit utvald som en av piloterna i Sverige att arbeta med platsutveckling. Vi satsar mycket pengar på kärnverksamheter som vård, skola och omsorg för invånarna. Nu kan vi också vara med och arbeta tillsammans med näringslivet och samla oss till en gemensam bild av Vänersborg. Vi ska fortsätta på den redan inslagna vägen och samarbeta tillsammans, säger kommunalrådet Benny Augustsson.
 

Exempel på möjligheter inom projektet:
I ansökan finns ett antal projekt med som är intressanta ur ett hållbart perspektiv. Några exempel:
* Hitta sätt att få in lokalproducerad mat på restauranger och caféer
* Hitta nya hållbara leveranssätt i stadskärnan
* Binda ihop stadskärnan på ett bättre sätt.
* Tillsammans med Stiftelsen Tryggare Sverige utföra trygghetsanalys och ta fram handlingsplan.
* Utveckla Vänersborg som cup- och lägerstad. och destinationsutvecklingen.
* Anordna utbildningar inom hållbarhet, service och bemötande.
 
 
Kommunikation
Hur får du reda på vad som händer i projektet?

Vi delar med oss av arbetssätt och aktiviteter hemsida, Facebook och via kommunens pressrum.

– Det här är riktigt bra för Vänersborgs kommun. Det är viktigt att vi kommer igång så fort som möjligt med projektet och att vi samlar vår gemensamma kompetens både internt och externt bland våra samarbetspartners, säger kommundirektör Lena Tegenfeldt.
Nu ska vi sätta organisationen och skapa ett långsiktigt arbetssätt kring hållbar platsutveckling i Vänersborg.  

 
Varumärkesarbetet en viktig del i platsutvecklingen
Det pågår också ett varumärkesarbete med Vänersborg som plats och organisation vilket har gett många bra dialoger och input till arbetet, något som varit viktigt för att så många som möjligt ska känna sig förankrade i arbetet framöver.
 
I arbetet med Hållbar platsutveckling kommer därför visst arbete med implementering av varumärke och varumärkesstärkande evenemang att göras.
 
– Det är fantastiskt att projektet kom precis samtidigt som vi är mitt i processen att sätta varumärkesarbetet, som är så brett förankrat, både i organisationer och nätverk. Det ger oss extra skjuts framåt nu, avslutar Benny Augustsson.
 
 
För mer information:
Näringslivschef Jill Stor
jill.stor@vanersborg.se
0521-72 13 63
Share This
X