Den uppskjutna Vänersborgsgalan 2020 kommer inte att genomföras som planerat lördagen den 26 september.

– Det är fortfarande för många osäkerhetsfaktorer kring evenemang av den här digniteten för att vi ska kunna fullfölja, säger Stefan Leijon, evenemangsutvecklare i kommunen och adjungerad ledamot i galaarrangören Forum Vänersborgs styrelse.

Däremot kommer Vänersborgsgalans fyra och åtråvärda hederpriser att dela ut även i år och du som företagare kommer att kunna vara en del av det upplägget.

Med närmare 400 biljetter redan bokade stod det som bekant redan tidigt i våras klart att årets gala i april inte skulle kunna genomföras med anledning av corona. Den sjätte Vänersborgsgalan sköts då upp till lördagen den 26 september och flyttades samtidigt till Idrottshuset, eftersom bandyn huserar i Arena Vänersborg så här dags på året.

Även om Folkhälsomyndigheten nu flaggat för att större evenemang med sittande publik kan komma att tillåtas under hösten, så är osäkerhetsfaktorerna för många för att Forum Vänersborg ska kunna gå in i genomförandefasen fullt ut.

– Vi har avvaktat så länge vi kan och är tacksamma för det tålamod som våra gäster och partners visat. Men att arrangera Vänersborgsgalan är ett stort åtagande med många parter involverade och då måste vi veta säkert att alla förutsättningar finns. Det handlar om allt från scen- och ljudteknik till mat, artister och kringarrangemang för alla samarbetspartners. Dessutom är det flera av Vänersborgs större företag som i sina interna riktlinjer inte har för avsikt att lätta på sina restriktioner ännu när det gäller denna typen av större samlingar, påpekar Stefan Leijon, som också är en av upphovsmakarna bakom galan.

Forum Vänersborgs styrelse tittar nu på andra former för att åtminstone kunna dela ut Vänersborgsgalans fyra åtråvärda hederpriser inom kategorierna Idrott, Kultur, Näringsliv samt Årets Evenemang. Kring det sistnämnda bjuds vänersborgarna in att både vara med och nominera och rösta i samarbete med ttela. Du som företagare kommer också att ha möjlighet att vara en del av den digitalt genomförda prisutdelningen i rollen som samarbetspartner.

– Samspelet med alla förtag är en förutsättning för galans genomförande och vi är oerhört glada för den fina responsen som finns, säger Stefan Leijon.

Forum Vänersborgs styrelseordförande Eddie Prins, konstaterar att Vänersborgsgalan blivit en stark symbol för ett Vänersborgs som jobbar tillsammans över gränserna och att Evenemangsfonden, som fylls på med överskott från galalotterier, auktioner och gåvor, har fått en allt viktigare roll.

– Vänersborgsgalan behövs mer än någonsin som läget varit och fortfarande är, men vi måste självklart agera ansvarsfullt både utifrån myndigheternas riktlinjer och det faktum att det är ett stort åtagande att arrangera själva galan för närmare 600 personer. Både ekonomiskt och i form av arbetsinsats för vår organisation, påpekar Eddie Prins.

Du som företagare, som sedan läge reserverat biljetter till årets gala, kommer att få ytterligare praktisk information inom kort

– Och så återkommer vi förstås med ett nytt galadatum inför 2021, säger Eddie Prins.


För mer information, kontakta Stefan Leijon
stefan.leijon@vanersborg.se
Telefon 070-162 03 62

Share This
X