FORUM VÄNERSBORG

Om oss

Tillsammans för ett bättre Vänersborg

Forum Vänersborg är en paraplyorganisation som är en sammanslutning av närings- och föreningsliv, fastighetsägare och kommunen. Vår vision går hand i hand med kommunens, att vår stad skall bli hållbar i alla delar – hela livet. I Vänersborgs kommun finns många engagerade och hårt arbetande grupperingar. Det är kreativa och drivande personer inom sina branscher, föreningar eller i sina geografiska områden inom kommunen. En av våra främsta uppgifter är att få de nämnda organisationerna att samarbeta över gränserna, då vissa stora och strategiska frågor kräver att vi alla, företagare, föreningar, politiker och tjänstemän arbetar tillsammans mot ett och samma mål. Vi ser att vikten av att samverka i en liten stad är stor, så när vi förstår varandras perspektiv, så kan vi växa och tillsammans skapa det goda i livet! En sådan samverkansfråga är ett levande centrum. Vi vill alla ha ett levande centrum vare sig vi pratar om stadskärnan eller övriga tätorter. Forum Vänersborg jobbar aktivt med att få vår stadskärna mer attraktiv. Detta bla genom evenemang, utsmyckning och sammanföra redan aktiva grupper med politiker och tjänstemän. Vårt mål med detta arbete är att kunna tävla om att bli årets stadskärna. Arbetet har redan startat i vår stadskärna, men kommer att sprida sig utåt allteftersom. Vårt ledord i arbetet är – TILLSAMMANS.

Varför ska jag bli medlem?
Som medlem i Forum Vänersborg blir du en del i en arbetskommitté som arbetar för att tillsammans främja företag- och föreningslivet. Du får ett brett kontaktnätverk inom en mängd branscher och unika förmåner som gynnar din verksamhets tillväxt.
Hur blir jag medlem?
Medlem blir du enklast genom att fylla i formuläret under sidan Bli medlem. Har du några frågor om medlemskapet, gå in på vår kontaktsida för telefonnummer och mailformulär.
Vad kostar det mig?

Delägarskap med en engångssumma på 500 kr tillkommer på alla medlemsavgifter för nya medlemmar, undantaget enskilda personer.

• Enskilda personer 250 kr • Föreningar 1000 kr • Företag med max 2 anställda 2000 kr • Företag med 3–19 anställda 3000 kr • Företag med mer än 20 anställda 5000 kr • Fastighetsägare 5000 kr

Moms på 25 % tillkommer på alla medlemsavgifter, undantaget enskilda personer. Forums Vänersborgs Bg: 5989–5557

Årsstämman fastställer de nya serviceavgifterna för nästkommande år. Nästa årsstämma planeras i maj 2018.

Fick du inte svar på din fråga ovan? Kontakta oss.

Evenemang för ett bättre Vänersborg

Forum Vänersborg är övertygade om att stora evenemang har en stark positiv påverkan på såväl föreningsliv som näringsliv och samhället i stort. Ett lyckat evenemang ger många ringar på vattnet för att stärka engagemang. Det bidrar till att stärka varumärket för föreningar/företagen som är med, det bygger stolthet och minskar utanförskapet i samhället som helhet. Forum Vänersborg vill bygga vidare på och stimulera den tradition och kompetens som finns när det gäller att våga arrangera stora evenemang. Genom att vara engagerad i vår förening bidrar du till att bygga och utveckla kommunen, verksamhetsområdet, branschen eller fritidsintresset, i alla delar och till gagn för alla som lever och verkar här. Välkommen du med!
X