forum vänersborg

Vår styrelse

Eddie Prins
Ordförande

Prins Frisersalong

Martin Vesterlund
Vice ordförande

Elisabet Eriksson
Ledamot

Swedbank

Karolin Olsson
Sekreterare

Trenova Fastigheter

Thore Johansson
Ledamot

Thores Däck

Petra Ohldin-Lampinen
Ledamot

Fastighetsägarna

Henrik Läckberg
Ledamot

Your Vision Media

Peter Sahlsten
Kassör

Bergstrand och Sahlsten

Peter Asp
Ledamot

 

Carina Karlsson
Ledamot

Elins Inspiration

Anna Wallström
Suppleant

Nya Skor

Mia Dahlén
Adjungerad

Forum Vänersborg

Stefan Leijon
Adjungerad

Vänersborgs Kommun

Maria Engström-Weber
Adjungerad

VISIT Thn-Vbg

Andreas Knutsson
Adjungerad

Vänersborgs Kommun

Jill Stor
Adjungerad

Vänersborgs Kommun

X