Vänersborg behöver nya evenemang! 

Varje år bidrar företag och organisationer med pengar till Evenemangsfonden som Forum Vänersborg förvaltar. Syftet med fonden är att främja och stötta idéer som samlar och aktiverar människor. Bra evenemang stärker hela Vänersborg och alla oss som bor här. Därför vill vi att du och din förening satsar på era idéer för spännande och samlande event. Och att ni tar chansen att förverkliga dem med stöd av Evenemangsfonden.

Vilka event stöder vi?

Evenemangsfonden har som syfte att främja arrangemang som bidrar till delaktighet och välmående, har förutsättningar att bli hållbara, öka er förenings attraktionskraft och stärka och bredda er verksamhet.

Det behöver inte vara en helt ny idé som ni tror på och vill prova. Det kan lika gärna vara ett evenemang som ni genomfört tidigare och som ni vill utveckla på något vis, enda kravet vi då ställer är att den del ni utvecklar skall bidra till att ni stärker er ekonomi och att det är just detta aktivitet och medföljande risk ni söker riskkapital för. 

 

Vem kan söka?

Evenemangsfonden är i första hand öppen för kulturföreningar och idrottsföreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet. Även andra föreningar kan ansöka.

Du söker ett riskkapital som "skyddar" din vinst

Evenemangsfonden medel är i första hand ett riskkapital som ska återbetalas utifrån redovisad resultaträkning*. På så sätt hjälper föreningarna också varandra att våga satsa på nya evenemang eller utveckla redan befintliga. Fullständig redovisning av genomfört evenemang ska göras till Forum senast två månader efter avslutat evenemang. Redovisningen ska innehålla såväl en allmän rapport som en resultatrapport.

Målet med ert evenemang ska vara att tjäna pengar. Ert resultatmål ska tydligt finnas med i er budget. Men, om ni trots allt inte når det uppsatta målet, kommer riskkapitalet till användning. Det ”skyddar” ett resultat upp till det maxbelopp ni fått godkänt. Ert resultatmål skall vara rimligt och i relation till vad evenemanget omsätter och till hur mycket ideella timmar ni planerat att investera.

 

Du får råd & Stöd

När er ansökan blir godkänd får ni tillgång till ett stödpaket från Forum, Sisu och Kultur och Fritidsförvaltningen på Vänersborgs Kommun. Det innebär att ni får professionell hjälp och stöd när ni lägger upp och planerar ert event. 

Måste man betala tillbaka?

Om ni uppnår ni ert uppsatta resultatmål får ni ingen utbetalning från fonden. Och har ni fått ut pengar i förskott måste ni betala tillbaka riskkapitalet. Det behövs ju inte när ni lyckas så bra själva!

Om ni inte uppnår resultatmålet, om evenemanget inte går plus enligt era beräkningar, då träder fonden in och hjälper er att komma upp till det maxbelopp ni fått godkänt, enligt överenskomna villkor.

 

Gör så här!

Ansökan görs via det här formuläret: Till formulär.

Vi behöver en plan från er som visar att ni har tänkt på alla eventualiteter och att ni är beredda på hårt arbete. 

 • Beskriv vad ni vill göra, när ni vill starta, hur länge det ska pågå och vilket syfte ni har med ert arrangemang samt hur mycket pengar ni söker ur Evenemangsfonden. 
 • Räkna på och beskriv effekterna av ert evenemang.
 • Kolla igenom värderingskriterierna och se vilka som ni har med i ert evenemang.
 • Ju bättre beskrivningen och kalkylen är desto större chans är det att vi kan stötta med medel ur riskfonden. 
 • För att Forum, som ansvariga för Evenemangsfonden ska kunna följa er ekonomi, behöver vi en balansräkning från er verksamhet och er ekonomi måste vara transparent, under hela förloppet.

 

Behöver ni hjälp med planeringen, kontakta mia@forumvanersborg.se  eller
stefan.leijon@vanersborg.se. De har genomfört stora och komplicerade event
med väldigt goda resultat.    

När kan man söka?

Er förenings ansökan behöver inkomma senast två månader innan evenemanget genomförs.

Vem beviljas bidrag?

För att vi ska kunna prioritera och välja ut evenemang som beviljas medel ur fonden har vi skapat en lista med kriterier som måste uppfyllas i någon grad. Det är saker vi anser måste ingå i ett bra event för Vänersborg och som fonden ska stötta. Varje event poängsätts utifrån hur väl vi bedömer att evenemanget uppfyller de olika kriterierna. 

Ett bra event ska enligt fondens uppsatta kriterier göra följande:

 • Påverka besöksnäringen positivt – 15p
 • Stärka föreningslivet – 15p
 • Bidra till samverkan med andra aktörer – 10p
 • Uppvisa ekonomisk hållbarhet – 10p
 • Främjar jämställdhet – 8p
 • Ha chans att bli ett uthålligt koncept – 8p
 • Stärka och bidra till kommunens varumärke – 8p
 • Vara till nytta för många, dvs antal aktiva – 8p
 • Vara synliga och attraktiva för många – dvs genomsnittlig publikvolym – 8p
 • Sysselsätter ungdomar – 8p
 • Stärker integration – 5p


Forums egna evenemang

Varje år arrangerar Forum själva egna evenemang för att på samma sätt som alla föreningar skapa värde för våra medlemmar och stärka vår ekonomi. Vi kan också gå in som medarrangörer i event som vi tycker har extra stor potential att uppfylla alla kriterier för ett bra arrangemang. Tycker ni att ert event är lite extra bra, föreslå gärna för oss att vi är med, så kanske vi hjälps åt med nästa event.

Var med och bidra!

Alla som vill kan vara med och bidra till att fler bra event arrangeras i Vänersborg. Fonden är öppen för alla stora som små donationer. 

Bankgiro: 742–2710

(Obs! Ange noga vilken organisation eller vem ni är som ger pengar till fonden.)

Galagäst? Då är du bidragsgivare!

Samtidigt som du umgås och har kul på Vänersborgsgalan är du också med och bidrar till fonden. Det är en av de bästa grejerna med Evenemangsfonden – att vi tillsammans och på olika sätt möjliggör fler event och arrangemang som är bra för vår gemensamma hembygd. 

 

Lyckade exempel!

I den här småstadskommunen lider vi inte brist på drivkraft och fantastiska föreningsidéer. Se filmen och inspireras av andra som har sökt stöd och lyckats med sina evenemang. Nästa år kanske din förening finns med i filmen.

Antal dagar kvar att göra event 2023

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

Gör din ansökan här!

Evenemangsfonden
Tillexempel projektledare, arbetsgrupper, kommittéer etc.
Tillexempel antal deltagare, publik, nettointäkter, gästnätter etc.

Event som genomförts med stöd av evenemangsfonden genom åren

N

Vår 2019

Jul i Brålanda – Tomtetåget och julmarknad
Vänersborgs IF – Ungdomsevent i samband med Aqua Blå
Vargön-Vänersborgs Badmintonklubb – Cykelhotell Aqua Blå
Wargöns IK – Cykelhotell Aqua Blå

N

Hösten 2018

Vänersborgs HC – Diggiloo
IFK Vänersborg – Bandy VM

N

Våren 2018

Jul i Brålanda – Tomtetåget och julmarknad
Blue Chain – Henrik Åberg, Aqua Blå 2018

N

Hösten 2017

Västergötlands Dragspelsförbund – Dragspelsfestival
Vänersborgs Rugbyklubb – USM
Friskis och Svettis – Sylvesterloppet

N

Våren 2017

CK Wänershof – 3-dagars
Vänersborgs IF – Jul i Arenan, VänerCupen
Lions Brålanda – Tomteparaden
Friskis och Svettis – Sylvesterloppet
Vänersborgs Musikförening – Vinnarkonsert, Operagala

N

Hösten 2016

Vänersborgs Musikförening – Spirit of Simone & Hendrix
N

Våren 2016

 • CK Wänershof – 2 dagars
 • Vänersborgs Musikförening – Vinnarkonsert
X