Kan Convoy vara något för dig?

Tänkt dig följande situation: Du har behov av ytterligare resurs – för en längre eller kortare period eller för ett specifikt uppdrag – till ditt företag, din organisation eller ditt projekt. Du vet vem du skulle vilja anlita, men du kan inte av något skäl anställa denna person.
Vänd dig då till oss, få mer information om hur ett förenklat entreprenörskap fungerar och be sedan den du vill anlita ta kontakt med oss.

Convoy ser till att hjälpa till att starta upp personens verksamhet hos oss, och sedan är det bara för dig och den egenanställde entreprenören att komma överens om vilket arbete som ska utföras, hur, när, med vilken kvalité och till vilken ersättning.
Vi skapar den faktura du får från entreprenören, hanterar moms och avgifter och betalar ut lön och ersättningar till den egenanställde utifrån det fakturerade beloppet. Enkelt för både dig och för den du anlitar!

Share This
X