FORUM VÄNERSBORG

Om oss

Vi jobbar tillsammans för en framgångsrik och välmående småstadskommun

Forum Vänersborg är en samverkansplattform för alla som vill vara med och driva Vänersborg framåt. Vår vision är att Vänersborg är Sveriges mest framgångsrika och välmående småstadskommun och att vårt samarbete blir en inspirationskälla för hur man med gemensamma krafter kan stärka sin hembygd. Så bra ska vi vara.

Föreningen består av kreativa och drivande personer från alla branscher i Vänersborg, Brålanda, Frändefors och Vargön som ser samverkan som en ren investering. Inte bara för Vänersborg utan främst för den egna verksamheten. Det din granne gör påverkar upplevelsen av din verksamhet och det du gör påverkar din grannes. Ju mer och bättre vi jobbar ihop, destor större möjligheter skaffar vi oss att påverka samhället och utveckla våra verksamheter dit vi vill. 

Vi jobbar med utbildning, påverkan, inspiration och event.

Utbildning – kunskap är makt och vi älskar att lära oss nya saker. Det är bara genom utbildning och utveckling som vi kan fortsätta driva framåt. Därför anordnar vi kurser, föreläsningar, seminarier tillsammans med och för våra medlemmar. Vi bjuder också in kunskapsbärare utifrån som kan ge oss nya perspektiv och idéer.

Påverkan – tillsammans kan vi lobba för idéer och förslag i samhället som driver framåt och gör Vänersborg till en framgångsrik och välmående småstadskommun. Eftersom kommunen är en av våra medlemmar har vi nära till kunskap och information. Och föreningen finns ofta med i projekt som på olika sätt ska utveckla Vänersborg. Vår gemensamma röst är betydelsefull.

Inspiration – det är viktigt för oss att följa med i världen och att hitta inspiration från andra som jobbar framåt. Det kan vara en annan kommun, en spännande bransch, andra länder och städer, kreativitet, innovationer och idéer som ger oss lust och kraft att fortsätta vara nyfikna. Det är roligt och framför allt nyttigt att se vad andra har hittat på och låta oss inspireras.

Event – vi samlar människor för att dela kunskap och inspiration i olika typer av event och arrangemang, stora som små. Vårt största event är Vänersborgsgalan. Överskottet från den går till Evenemangsfonden, som i sin tur hjälper föreningar att skapa nya event som aktiverar, skapar gemenskap och attraherar människor till Vänersborg. På så vis är galan vårt bästa exempel på hur vi tillsammans kan påverka genom kunskap och inspiration. Att är det dessutom roligt att träffas och ha kul är en fin bonus.     

Varför ska jag bli medlem?

Som medlem i Forum Vänersborg blir du en del i en arbetskommitté som arbetar för att tillsammans främja företag- och föreningslivet. Du får ett brett kontaktnätverk inom en mängd branscher och unika förmåner som gynnar din verksamhets tillväxt.

Hur blir jag medlem?

Medlem blir du enklast genom att fylla i formuläret under sidan Bli medlem. Har du några frågor om medlemskapet, gå in på vår kontaktsida för telefonnummer och mailformulär.

Vad kostar det mig?

Delägarskap med en engångssumma på 500 kr tillkommer på alla medlemsavgifter för nya medlemmar, undantaget enskilda personer.

  • Enskilda personer 250 kr
  • Föreningar 1000 kr
  • Företag med max 2 anställda 2000 kr
  • Företag med 3–19 anställda 3000 kr
  • Företag med mer än 20 anställda 5000 kr
  • Fastighetsägare 5000 kr

Moms på 25 % tillkommer på alla medlemsavgifter, undantaget enskilda personer. Forums Vänersborgs Bg: 5989–5557

Årsstämman fastställer de nya serviceavgifterna för nästkommande år. Nästa årsstämma planeras i maj 2021.

Fick du inte svar på din fråga ovan? Kontakta oss.
X