En gala som är för oss alla

Vänersborg är fullt av modiga och kreativa hjältar som förgyller vår vardag med spännande evenemang, arbetar ideellt för våra föreningar, utvecklar vårt näringsliv och sätter kommunen på kartan. Vi har på ett unikt sätt lyckats förena kommun och näringsliv med idrott- och kulturföreningar och skapat en gala som är för oss alla.

Med fler intressanta evenemang gör vi Vänersborg ännu mer attraktivt. Spännande arrangemang är en viktig hörnsten för att locka fler till kommunen och få vår stad att leva upp. Vänersborgsgalan bidrar till denna utveckling.

Vi i Forum Vänersborg är övertygade om att stora evenemang har en stark positiv påverkan på såväl föreningsliv som näringsliv och samhället i stort. Ofta är det de ideella föreningarna som står för arbetsinsatsen medan näringslivet bidrar till finansiering genom sponsring.
Ett lyckat evenemang ger många ringar på vattnet för att stärka engagemang och sammanhållning i en förening. Det bidrar till att stärka varumärket för företagen som är med, det bygger stolthet och minskar utanförskapet i samhället som helhet.

Forum Vänersborg vill bygga vidare på och stimulera den tradition och kompetens som finns när det gäller att våga arrangera stora evenemang. Därför är Forum Vänersborg initiativtagare till den Evenemangsfond som bildats av näringsliv, föreningsliv och kommun i samverkan.

Hur mycket kostar det?

Biljettpris från 995 kr och marknadsföring från 2000 kr.
För dig som vill ta chansen att visa upp dig lite extra, så finns det marknadsföringspaket i olika prisklasser. Vi paketerar det som passar dig och ditt företag/förening bäst. Läs mer här.

Vilka kan jag räkna med att jag får träffa där?

Alla!
Vi har på unikt sätt förenat kommun och näringsliv med idrott- och kulturföreningar och skapat en gala som är till för oss alla.

Blir det någon underhållning?

Självklart!
Galan levererar allt underhållning och mat på toppnivå.

Vilka ska inte missa galan och varför?

Ingen!
Detta är en kväll för er som vill profilera er lite extra, bredda ert nätverk i en galamiljö samt bidra till Forum Vänersborg evenemangsfond, som stöttar föreningslivet med riskkapital vid evenemangsutveckling.
Vi hyllar dessutom våra modiga och kreativa hjältar som varje dag förgyller vår vardag med evenemang, arbetar ideellt för våra föreningar, utvecklar vårt näringsliv och sätter kommunen på kartan.

Fick du inte svar på din fråga ovan? Kontakta oss.

Nytta och Nöje

Med fler intressanta evenemang gör vi Vänersborg ännu mer attraktivt. Spännande arrangemang är en viktig hörnsten för att locka fler till kommunen och få vår stad att leva upp. Vänersborgsgalan bidrar till den här utvecklingen.

01

Evenemangsfonden

För att skapa fler spännande evenemang i vår kommun startades evenemangsfonden 2015 som har blivit en succé. Syftet är att fonden skall vara en motor i arbetet med att göra Vänersborg till en stark evenemangsstad. Med stöd av fonden vill vi inspirera vårt förenings- och kulturliv att utveckla befintliga evenemang och våga satsa på nya.

02

Vi bygger nätverk

Ju fler vi kan engagera, desto fler idéer skapar vi. Därför är Vänersborgsgalan inte bara en dag för underhållning och god mat. Med galan och evenemangsfonden bygger vi också nätverk.

Allt i syfte att utveckla Vänersborg.

03

Seminarium

Tanken med galaseminariet är att det skall fungera som en motor och inspirera till fler evenemang, samt skapa en naturlig mötesplats för kommun, näringsliv och förenings- och kulturliv. Vi tror inte på att ensam är stark, utan vi tror att ju fler vi kan engagera, desto fler idéer skapas, som i sin tur kan leda till nya evenemang.

FORUM VÄNERSBORG

Vänersborgsgalan
KÖP BILJETT
X