VÅRA PROJEKT

Klubb Vänersborg

1Klubb Vänersborg – en lokal kundklubb som stöttar ditt centrum

Varje ansluten butik är dessutom en egen unik kundklubb som har eget stämpel och bonusprogram. Detta sköts av den anslutna butiken. Vilket betyder att man kan få många fina erbjudanden och rabatter samtidigt.

Kundklubben, Klubb Vänersborg, lanserade i början av december 2017 och det med bravur! Vi vill ge kunderna ett mervärde och har nu 6 stycken anslutna butiker i Vänersborg, med totalt ca 5100 kundmedlemmar, där följande företag är anslutna:

N

Almhages Blommor

N

Bädd & Hemtextil

N

Interflora Thernqvist

N

Nya Skor

N

Trestads Skomarknad

N

Byrackan Zoo (Djurens Värld Vänersborg)

Hur har jag koll på de olika butikernas klubbar stämpel- och bonusprogram
Dina bonusstämplar samlas unikt för varje butik – Klubb Vänersborg-bricka håller ordning på allt åt dig. Du loggar helt enkelt in på klubbsidan www.vanersborg.medlemsklubb.se för att få en överblick över ditt stämpel läge.
Hur gör jag för att gå med i Klubb Vänersborg

Det är enkelt att gå med, du registrerar ditt medlemskap hos en ansluten butik och samlar all din bonus på ett och samma medlemskap. På www.vanersborg.medlemsklubb.se kan du se hur många stämplar du samlat ihop samt redigera ditt medlemskap. 

Vad får jag som medlem i Klubb Vänersborg

Som tack för att du handlar i Klubb Vänersborg så får du ta del av en rad förmåner. Du får bonus på dina lokala köp, förtur på rea, VIP-inbjudningar – och mycket, mycket mer!

Syfte & mål med projektet

Det främsta målet med att ha en lojalitetsklubb är förutom de uppenbara, att skapa lojalitet för din lokala handel, är även att vi ser att med ett starkt lokalt handels- och näringsliv blir centrum mer livfullt, fler lokaler hyrs ut och fler nya verksamheter och fler människor kan se din kommun som ett attraktivt alternativ.

När fler gör sina inköp i Vänersborg kommer mer personal behövas anställas i de befintliga verksamheterna, så förutom att stärka de verksamheter som redan finns, blir vårt centrum även mer attraktivt att etablera sig i och på så vis dra till sig ny arbetskraft.

Det vi också vet är att en attraktiv lokal handel ger positiva avtryck hos våra besökare. Bilden av trevliga och lättillgängligt centrum med butikers sortiment och bra personlig service tar man gärna med sig och förmedlar till andra, vilket ger goda förutsättningar för ökad turism och därigenom ökade intäkter för både handel och kommun.

Det vi även kan se som positiva effekter med en stark lokalhandel, attraktiva arbetsgivare är att Vänersborg blir ett attraktivt boendealternativ. Så om vi tillsammans kan hjälpas åt att få ovan nämnda saker på plats, så är vi dessutom med och skapar goda förutsättningar för att utveckla kommunal service såsom skola, vård och omsorg. Att vi dessutom ökar stoltheten för vår stad och att vi skapar en fin gemensamhetsanda är bara bonus.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Vi värnar om lokal handel – Välkommen du med!

X