Vision 2021

Forum_2021_Vision

Under hösten har vi arbetat med en vision som omfattar Forums arbete i hela Vänersborgs kommun. Den innehåller riktningen för vår samverkansplattform – visionen, vårt uppdrag – missionen och värdeorden som beskriver hur vi ska arbeta.

X